Disclaimer


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. Het intellectueel eigendom berust op Bij Simon. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bij Simon is het niet toegestaan om tekst, foto's of andere materialen op deze website te hergebruiken.

 

Bij Simon probeert de website zo actueel mogelijk te houden. Mocht het toch voorkomen dat de informatie of inhoud op de website onvolledig of onjuist is, dan aanvaardt Bij Simon daar geen aansprakelijkheid voor. Alle door u verstrekte (persoons-) gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

 

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aansprakelijkheid op juistheid. Bij Simon behoudt zich het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen en/of op opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

 

Bij Simon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.